ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਮਰ

by Jasmeet Kaur

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਮਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ  ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ – ਵੱਡੇ ਜੌਹਰੀ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ।  ਉਸਦਾ ਨਗੀਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ।  ਸੰਜੋਗ ਐਸਾ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ  ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਉਦਰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ । ਵੇਚਣ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ  ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਅੰਗੂਠੀ ਮਤ ਬੇਚੋ  ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ।  ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ।  ਬੋਲਿਆ ,  ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ  ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।  ਰਤਨਾਂ ਜੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ  ਕਦੋਂ ਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾਣੇ – ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੋਵੇ  ।

Sheikh saadi

You may also like