Category: Kids Stories

 • 10107

  ਬਘਿਆੜ

  December 3, 2018 3

  ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ | ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਪਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਏਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 6986

  ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ

  December 2, 2018 3

  ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ | ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦੌੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 4808

  ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ

  December 2, 2018 3

  ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਨ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ| ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ| ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ| ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 5514

  ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤ

  December 1, 2018 3

  ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸਨ | ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ| ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਗਿਆ | ਅਚਾਨਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਆ ਗਿਆ | ਓਹਨਾ ਵਿੱਚੋ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 8334

  ਪਿਆਸਾ  ਕਾਂ

  November 30, 2018 3

  ਇੱਕ ਗਰਮ ਦਿਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ  ਕਾਂ ਉੱਡ ਰਹਿ ਸੀ|  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ , ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਮਿਲਿਆ |ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹਿ ਸੀ , ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਸ ਗੁਆ ਬੈਠਾ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 4569

  ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ

  November 30, 2018 3

  ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁੱਝਿਆ ਰਹਿ ਗਯਾ| ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ| ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਜਾਕੇ ਪੁੱਛਿਆ  ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 4374

  ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪੇੜ

  November 29, 2018 3

  ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ | ਇਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੇੜ  ਸੀ | ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਸੀ | ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਲਾਗੇ ਹੋਈ ਸਨ | ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਬੱਚਾ  ਜਾ ਰਹਿ ਸੀ | ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੂਖਾ ਸੀ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 8005

  ਇਲਤੀ ਬਾਂਦਰ

  November 28, 2018 3

  ਇਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ | ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ | ਜਦੋ ਵੀ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰਾਂ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 970

  ਦੋ ਕੀੜੀਆਂ

  November 26, 2018 3

  ਦੋ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਨੀ ਵੇਖ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਧ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ । ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਡਰ ਨਾ , ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ