Punjabi Status for Boys

ਕਦਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਚ ਫਰੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਪੈਰਾ ‘ਚ ਰੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਏ

ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾਂ

ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕੋਲ

ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਾਂ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਯਾਰਾ

ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਯਾਰਾ

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਫ਼ਿਰਦੀ ਆਂ

ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭੁਲਾਈ ਫ਼ਿਰਦੀ ਆਂ