Stories related to Sheikh saadi

 • 1196

  ਬੇਚਾਰਾ ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਜਾ

  December 26, 2019 0

  ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ  ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਸਬੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਨਗਰ  ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।  ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਘੁਸਿਆ ।  ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 393

  ਭਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿੱਥੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

  December 23, 2019 0

  ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਿਨਾਂ ਗਜਸ਼ਲੀ ਨੂੰ  ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿੱਥੋ ਆਈ ।  ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ,  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਜੇਕਰ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 585

  ਸਾਧੂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ

  December 21, 2019 0

  ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ  ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ  ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ,  ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾਂ  ਦੇ ਸਤਸੰਗ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 364

  ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ

  December 19, 2019 0

  ਬਾਇਜੀਦ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ  ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ  ਸੀ ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ  ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜੋ ਭੁੱਖ - ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਬਾਇਜੀਦ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 348

  ਯਮਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਤਿਮ

  December 17, 2019 0

  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ  ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ  ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ।  ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਣਵਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ,  ਜਿਵੇਂ ਮੇਘ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 713

  ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਹੱਸ

  December 13, 2019 0

  ਇੱਕ ਦੀਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਧਨੀ  ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਿਆ ।  ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੇਣ  ਦੇ ਨਾਮ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਧੱਕੇ  ਦਿਲਵਾ ਕੇ  ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਵਾ  ਦਿੱਤਾ । ਕੁੱਝ ਕਾਲ ਉਪਰਾਂਤ ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ । ਧਨੀ ਦਾ ਧਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 321

  ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ  ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ

  December 11, 2019 0

  ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਜ  ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਗ - ਪਗ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।  ਉਹ ਇਸ ਸਦਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ । ਨਿਦਾਨ ਉਸਨੂੰ ਹੰਕਾਰ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 380

  ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ

  December 9, 2019 0

  ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਭਲਾ-ਆਦਮੀ  ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਬੋਲਿਆ ,  ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ,  ਇੱਕ ਨੀਚ ਆਦਮੀ  ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ  ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਹਨ  ।  ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ  ਮੈਂ ਦਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹਾਂ ।  ਕੋਈ ਦਿਨ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ
 • 387

  ਅਸਲੀ ਨਿਆਂ

  December 7, 2019 0

  ਇੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜਾ ਦੇਹਾਤੀਆਂ  ਦੇ ਗਧੇ ਵਗਾਰ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ,  ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਗ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ  ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ।  ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਮ  ਹੋ…

  ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ