ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ happy birthday in punjabi text

by admin

ਸਾਗਰ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਅੰਬਰ ਚ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ

ਓਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ

ਤੇ ਖਵਾਬ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ

ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

You may also like