baisakhi wishes in punjabi language

by admin

ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਰਾਖੀ ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ।

ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ !

You may also like