ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

by admin

“ਦੀਦੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਵਾ ਫੋਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ?
“ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀਡੀਉ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।” ਪੋਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਜੁਰਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ।
” ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ?” ਪੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ।
” ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ। ”

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ

Jagmeet singh

You may also like