ਕਿਤਾਬਾਂ-ਹਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ

by admin

ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੌਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ,ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਜਗਿਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜਲ ਤੋਂ ਪੈੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੲੀ ਸਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋਂਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,
ਧੰਨਵਾਦ

Unknown

You may also like