ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

by admin

ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

1 ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ !
2 ਸੱਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਲੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ !
3 ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਹ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਖਣ ! ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਹ ਜੋ ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ! ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇਹ ਜੋ ਮੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਜੋ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲੇ !
4 ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖੋ,,,, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ,,,,, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ !
5 ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਰੂਰ ਰੱਖੋ,,,,ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇਗੀ।
6 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ! ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੱਟੜ ਹੋ ! ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਖੰਡੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ‌ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
7 – ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ! ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ! ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ !
8 ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿਚ ਰਹੋ,,,,ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,,,,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
9 ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ! ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ !
10 ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ! ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਉ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ।

unknown

You may also like