ਸੋਚਿਓ ਕਦੇ

by Jasmeet Kaur

ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਟਾਇਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ (ਤਾਰੀਫ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਲੈਨੇ , ਅਗਲੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਦੱਸਣ ‘ਚ (ਅਗਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ) ਮਿੰਟ ਨੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਦਾ | ਆਪਣੀਆ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਨੇ ਆ |
ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ (ਚੁੱਗਲੀ ਕਰਕੇ), ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ , ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ | ਹਾਂ ਪਰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੱਦ ਜਰੂਰ ਨੀਂਵਾ ਕਰ ਲੈਨੇ |
ਸੋ ਭਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ , ਜੋ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ , ਨਾਲ ਖੜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿੱਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ|

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ |

Unknown

You may also like