ਪਾਪੀ ਪੇਟ

by Sandeep Kaur

“ਛੋਲੀਆ ਕੀ ਭਾਅ ਲਾਇਆ ਹੈ।”

“ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ।”

“ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓਂ।” ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨੋਟ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਨੇ ਛੋਲੀਆ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਨੋਟ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ।

“ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਕਿਓੰ?”

“ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਸੀ ਮੋੜਨੇ ਹਨ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਅੱਸੀ ਕਿਓੰ?” ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ।

“ਵੀਹ ਦਾ ਛੋਲੂਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।”  ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।

“ਉਹ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਛੋਲੂਆ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।”

“ਪੁੱਤ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।” ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਛੋਲੂਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ  ਉਮਰ ਠੰਡ ਵਿਚ ਕੰਧ ਨਾਲ  ਬੈਠਕੇ ਛੋਲੂਆ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਜੋ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਕੰਧ ਨਾਲ PNB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।

You may also like