Stories related to paap

  • 258

    ਪਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

    July 18, 2020 0

    ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ । ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜੱਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ