Stories related to marks

  • 324

    ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਤੰਕ

    July 17, 2020 0

    ਕਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ । ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆਂ। ਪਰ ਹੋ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ