Stories related to feelings

  • 386

    ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ

    July 28, 2020 0

    ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ ਆ...ਪਰ,ਕੀ ਕਦੇ ਬਾਟੀ ਚ' ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪੀਤਾ? ਚਾਹ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੂੜਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ...ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਤਾ । ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲਈ ਦਾ ਸੀ ....ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਕਾ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ