Stories related to dogs

  • 119

    ਵਫਾਦਾਰੀ

    October 25, 2020 0

    ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਰਹਿੰਦੈ....ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤ ਸਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ....ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ....ਪੁੱਤ ਪਿੰਡ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਈ ਰਹਿੰਦੈ... ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਰਹੇ ਸੀ....ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ...ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੈ...ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ