ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ George Bernard Shaw Quotes In Punjabi

by Sandeep Kaur

ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਦਾਚਿਤ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

George Bernard Shaw

You may also like