ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਸ਼ਾਇਰੀ

by Jasmeet Kaur
ਰਹੀਯੇ ਅਬ ਐਸੀ ਜਗਹ ਚਲਕਰ, ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਨ ਹੋ
ਹਮ-ਸੁਖਨ ਕੋਈ ਨ ਹੋ ਔਰ ਹਮ ਜੁਬਾਂ ਕੋਈ ਨ ਹੋ
ਬੇਦਰੋ-ਦੀਵਾਰ ਸਾ ਇਕ ਘਰ ਬਨਾਯਾ ਚਾਹੀਯੇ
ਕੋਈ ਹਮਸਾਯਾ ਨ ਹੋ ਔਰ ਪਾਸਬਾਂ ਕੋਈ ਨ ਹੋ
ਪੜੀਯੇ ਗਰ ਬੀਮਾਰ, ਤੋ ਕੋਈ ਨ ਹੋ ਤੀਮਾਰਦਾਰ
ਔਰ ਅਗਰ ਮਰ ਜਾਈਯੇ, ਤੋ ਨੌਹਾ ਖ਼ਵਾਂ ਕੋਈ ਨ ਹੋ
(ਹਮਸਾਯਾ=ਗਵਾਂਢੀ, ਪਾਸਬਾਂ=ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਰਾਖਾ, ਤੀਮਾਰਦਾਰ=ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)
Rahiye Ab Aisi Jagah Chalkar Jahaan Koi Na Ho
Hamsukhan Koi Na Ho Hamzubaan Koi Na Ho
Be-Dar-o-Deewar Sa Ik Ghar Banaya Chahiye
Koi Hamsaya Na Ho Aur Pasbaan Koi Na Ho
Padiye Gar Bimar, To Koi Na Ho Teemardar
Aur Agar Mar Jaiye, to Nauhan Khwaan Koi Na Ho

You may also like