ਅੱਧਮੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਏ ਓਹਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ

by Jasmeet Kaur

ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਡਾ ਵਾਹਘੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਈਂ ਕਰਦਾ ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਹ ਗਏ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ
ਅੱਧਮੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਏ ਓਹਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ!

ਅੱਜ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ
ਰਿਸਦੇ ਨੇ ਜਖਮ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਹੈਗੇ ਉਂਜ ਚਿਰ ਦੇ ਨੇ
ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਬੱਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ
ਅੱਧਮੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਏ ਓਹਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ!

ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ
ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਸਾਡੇ, ਭੁੰਜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਅੱਡੀਆਂ
ਕਿਉਂ ਮਖਮਲ ਦੇ ਚੋਲੇ ਲੂਹਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਖਾਦੀ ਦੇ
ਅੱਧਮੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਏ ਓਹਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ!

ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਟਿਕਾਣੇ ਐਧਰ ਨਾ ਓਧਰ ਨੇ
ਸੋਹਿਲੇ ਨਾ ਗਾਇਓ ਐਂਵੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ
ਅੱਧਮੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਏ ਓਹਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ!

ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰ ਨਈਂ ਹੋਣੇ, ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ
ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਿਛੜੇ ਭਾਈ, ਆਖਰ ਕਦ ਮਿਲ ਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੰਧੂ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ
ਅੱਧਮੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਏ ਓਹਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ!

-ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ

You may also like