ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਛਣਕਾਰ

by Sandeep Kaur
punjabi inspirational status

ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੰਗਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।
ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।

ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

You may also like