ਚਿੰਤਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ

by Sandeep Kaur

ਚਿੰਤਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਪਦੈ ਅਹਿਸਾਸ ਬਿਨ ਦਿਲ ਦੀ ਜੁਬਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਕੈਪਟਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸੂਦ ‘ਜਨੂੰ

You may also like