ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਡਾਂਸ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ

by admin

ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ 1991 ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ! 1991 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦੀਆ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ! ਤਿੰਨ ਉਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ;””ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸਭਾ ਖਲੀਲੀ ਜੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ! ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਸੀ! ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਈ ਹੋਇਆ ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਚ ਨੌਕਰ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੁਸਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਏਹੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ! ਹੁਸਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਦੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਲ ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸ਼ਾਕਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੌਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਦਾ ! ਪਰ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵਾ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਰੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਦੋਵੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਦੀ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ! ਵਿਆਹ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਕਰੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉੁੱਥੇ ਇਸਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ! ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਪਰ ਫੌਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ :;;;; ਮਈ 1991 ਚ ਵਿਆਹ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਕਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਬੇਟੀ ਸਭਾ ਫੌਨ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਸ਼ਾਕਰੇ ਦਾ ਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਓ ਟੂਰ ਤੇ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ !

ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਫੌਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਭਾ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫੌਨ ਨੰਬਰ ਤੋ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉੁੱਥੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ! ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਭਾ ਸੁਆਮੀ ਦੁਆਰਾਂ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਦਾ ! ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲੋ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਖਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਦਾ ! 91 ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਮਈ 92 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ 93 ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਦਾ 94 ਆ ਜਾਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਲੋਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਖੀਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅਲਫਾਜ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਬ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ! ਏ ਸੁਣਕੇ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਰਾਇਮ ਬਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ! ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਏ ਨਾਂ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ! ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤਾਬੂਤ ਮੈ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਸਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਈ ਲੱਗਾ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੀ! ਦੁਕਾਨ ਤੋ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ! ਸੁਆਮੀ ਤੋ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਖੀਰ ਸੁਆਮੀ ਟੁੱਟ ਜਾਦਾ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਦੱਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ! ਸੁਆਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਕਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸਤੋ ਸੁਆਮੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ 29ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪਟਾਉਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ !

29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆ ਗੋਲੀਆ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਕ ਗੱਦੇ ਚ ਲਪੇਟਕੇ ਉਸ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਗਾਕੇ ਉੁੱਪਰ ਮਾਰਬਲ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ! ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੂੜੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਡੀ ਐਨ ਏ ਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਫੌਰੈਨਸਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋ ਬਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਕਰੇ ਖਲੀਲੀ ਦੇ ਨੌਹਾ ਦੇ ਸਨ ਕਿਓਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਕਰੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਓ ਜਿਊਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਾਤਲ ਉਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਸ ਉੁੱਤੇ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਕੇ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਬੰਗਲੋਰ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ 11ਾਲ ਬਾਦ 2005 ਨੂ ਮੌਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਪਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ! ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੁਆਮੀ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਓਦਾ ਹੈ! ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀਕਹਾਣੀ ਏ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਡਾਂਸ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ !!! #ਸਿੱਖਿਆ:ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ! #ਨੋਟ: ਜੋ ਪੜਿਆ ਸੁਣੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ!

You may also like