ਟੱਪੇ ਟੱਪੇਆਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਰੀ

ਟੱਪੇ ਟੱਪੇਆਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਰੀ
ਟੱਪੇ ਟਪੇਆਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਰੀ….
ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ
ਟੱਪੇਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੀ।

Likes:
Views:
89
Article Categories:

Leave a Reply