ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਤਰਾਂ ਤੋਂ

ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਤਰਾਂ ਤੋਂ

ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਤਰਾਂ ਤੋਂ

ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ,ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ

ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ,ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ

 

Jasmeet Sandhu <[email protected]>

Likes:
Views:
198
Article Categories:

Leave a Reply