ਭਾਭੀ ਆਖੇ ਸੁਣ ਲੈ ਦਿਓਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ 

by admin

ਭਾਭੀ ਆਖੇ ਸੁਣ ਲੈ ਦਿਓਰਾ,ਦਿਲ ਦੀ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ
ਬਿਨਾ ਦਰਸ਼ਨੋ ਤੇਰੇ ਦਿਓਰਾ,ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵਾਂ
ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ,ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂ
ਸੁਣਜਾਂ ਵੇ ਦਿਓਰਾ, ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਦਰਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ
ਸੁਣਜਾਂ ਵੇ ਦਿਓਰਾ, ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਦਰਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ।

You may also like