ਚਿਪਸ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਕਾਲੀ

by Sandeep Kaur

ਸੁਣ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਏ
ਨੱਚਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ
ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਲਾਂ ਸਾਲੀ
ਤੇਰੇ ਅੰਗੀਏ ਨੂੰ
ਚਿਪਸ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਕਾਲੀ।

You may also like