Stories related to Wind and Sun

  • 6141

    ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ

    December 1, 2018 0

    ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ"| "ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ. "ਨਹੀਂ,ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ. ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਾਲ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ