Stories related to poverty

  • 443

    ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ

    December 5, 2018 0

    ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੀ ਜਗਾ ਅਤੇ ਓਥੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ... ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਜ ਮਾਰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਹੀ ਲਿਆ... "ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਗਿੱਠ-ਗਿੱਠ ਲੰਮਾ ਘਾਹ...ਸੋ ਸੱਪ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ...ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ...ਡਰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ"? "ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ