Stories related to Poet

  • 441

    ਫੇਸਬੁਕ ਕਵੀ

    January 27, 2019 0

    ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ..ਕਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ...ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ...ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸਬੁਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ... " ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ...ਚਾਹ ਪੀਤੀ...ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ