Stories related to old man

  • 360

    ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ

    September 3, 2020 0

    "ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ...ਬੱਲਿਆ ," ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਲਾਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਜੁਰਗ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ