Stories related to Nwab Kapoor Singh

  • 349

    ਨਵਾਬੀ

    September 9, 2018 0

    18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਗਈ।ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਨਾਲ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ