Stories related to mahatvpurn jankari

  • 186

    ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

    March 3, 2020 0

    ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਹਦੇ ਬਾਰੇ --- ਕੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ