Stories related to kudibachao

  • 365

    ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ

    May 1, 2018 0

    "ਮੰਮੀ ਜੀ , ਮੰਮੀ ਜੀ , ਵੇਖੋ , ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ।" ਜੋਤੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟਰਾਫੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ । "ਪਰ ,ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟਰਾਫੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ