Stories related to japani

  • 197

    ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਏ ਪੁਰਤਗਾਲੀ

    July 11, 2017 0

    ਪੁਰਤਗਾਲੀ , ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਏ ਸਨ | ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪਦਾਰੀ , ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹਾਕਮ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ