Stories related to inspirational

  • 615

    ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ

    August 9, 2018 0

    ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ,ਇਕ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਓਪਜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪਤੀਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ।ਇਕ  ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ,ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਅੰਡੇ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ