Stories related to Aadat

  • 500

    ਆਦਤ

    April 7, 2020 0

    ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ । ਅਗਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਰ ਜੇਕਰ ਘਟੀਆ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ