Stories related to ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ

  • 312

    ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ

    November 21, 2018 0

    ਯੁਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੁਕਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਟ 'ਤੇ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਟ 'ਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੋਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖ ਕੋਲ ਆ,ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ, "ਬਾਲਕ! ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ?" ਤਾਂ ਬਾਲਕ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ