ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਭਾਗ 3- Punjabi GK

by admin

11

General Knowledge Quiz 03

1 / 10

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਕੌਣ ਸੀ?

2 / 10

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ?

3 / 10

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

4 / 10

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ?

5 / 10

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ?

6 / 10

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

7 / 10

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

8 / 10

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੀਨਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

9 / 10

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

10 / 10

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

Your score is

You may also like