ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ – Punjabi GK

by admin
10

General Knowledge 01

1 / 10

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹਨ?

2 / 10

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

3 / 10

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

4 / 10

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

5 / 10

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

6 / 10

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

7 / 10

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

8 / 10

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

9 / 10

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

10 / 10

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

Your score is

You may also like