ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਰਾਂ ਨੀ ਮਿਲਉਂਦਾ

by admin

ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਰਾਂ ਨੀ ਮਿਲਉਂਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਚ ਫਿਰਦਾ..
ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਚ ਮਿੱਲਦਾ..

You may also like