ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ – Punjabi Sad Status

by Sandeep Kaur

ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਰਮ ਏ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ

You may also like