ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ Sachian gallan in Punjabi

by admin

ਕਦੇ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

You may also like