ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ

by Sandeep Kaur

ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਕੜਾਂ

ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ

ਠੋਕਰਾਂ ਇੰਨੀਆ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ

ਪਰ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇਖਕੇ

ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ

You may also like