ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ

by admin

ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ

ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਪੀਂਘ ਸੰਗ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਏ ਸਾਥ

You may also like