ਓਹ ਔਰਤ ਕਦੇ

by Sandeep Kaur

ਓਹ ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਦੀ ਨਈਂ

ਜਿਹਨੂੰ ਝਾਕ ਰਹੇ ਸਦਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ

You may also like