ਉੱਠ ਤੱੜਕੇ ਬਾਪੂ

by Sandeep Kaur

ਉੱਠ ਤੱੜਕੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ

ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਨਿੱਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ

ਰਹੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾਂ ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾਤਿਆ

ਬਾਪੂ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ

You may also like