ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦੇ

by Jasmeet Kaur
Punjabi changiya gallan status

ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

You may also like