ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਸੇਂਗਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ

ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਸੇਂਗਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਏਂਗਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਕੇ
ਦਸਤੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ
ਅਕਸਰ ਖੁਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ

Raman Buttar439

Likes:
Views:
28
Article Categories:

Leave a Reply