ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ

by admin

ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ,
ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ,
ਦੁਪੱਟਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ,
ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਜਾਈਦਾ |

You may also like