ਵਲਡ ਰਿਕਾਰਡ

by admin

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੋੜ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ 1600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ 5:30 ਮਿੰਟ ਚ ਕੱਢੀ
ਨਿਰਿਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
ਲਿਸਟ ਅੱਗੇ DSP ਕੋਲ ਗਈ ਓਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਓਹਨੇ 5 ਤੋਂ 4:30 ਟਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਿਸਟ
DSP ਤੋਂ
SP
DIG
IG ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਟਾਇਮ 2:30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
IG ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ” ਇਹ ਕੋਣ ਐ ਬਈ ਜਿਹਨੇ 2:30 ਮਿੰਟ ਚ 1600 ਮੀਟਰ ਦੋੜ ਕੱਢਤੀ ?।
ਹੌਲਦਾਰ – ” ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਏ”
IG ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ – ” ਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਐ ਸਾਲਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਚੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ” 😛

You may also like