ਇੱਕ ਤਾ ਮੇਲਣ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ

by admin
ਇੱਕ ਤਾ ਮੇਲਣ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ
ਇੱਕ  ਅੱਖਾਂ ਤੋ ਟੀਰੀ
ਓਹਨੂੰ ਤਾ ਮੈ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲਿਆ
ਜਹਿੜੀ ਸੁਬਾਅ ਦੀ ਧੀਰੀ
ਕਦੇ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਦੁੱਧ ਮਲਾੲੀਆਂ
ਖਾਂਦੀ ਕਦੇ ਪੰਜੀਰੀ
ਦਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੰਡਾ ਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀਰੀ
ਦਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੰਡਾ ਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀਰੀ,,,,,

You may also like